Warsztaty „Między przestrzenią a płaszczyzną”

W dniach 14 do 18 stycznia w Ośrodku Działań Artystycznych przy ul. Sieradzkiej 8 będą się odbywały warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

W ramach warsztatów dzieci i młodzież tworzyły prace inspirowane obrazami Agnieszki Wasiak Temat najbliższych działań twórczych to: „Między przestrzenią a płaszczyzną”. Celem warsztatów będzie poznawanie cech charakterystycznych płaszczyzny i przestrzeni.

Czas trwania warsztatów wraz z omówieniem wystawy to około 60 minut. Koszty to 1 zł od uczestnika. Każdy uczestnik powinien przynieść duże opakowanie zapałek.

Zgłoszenia należy dokonać do 11 stycznia. W tym celu należy podać wybrany dzień i godzinę oraz liczbę dzieci uczestniczących w warsztatach mailowo ( bwa@post.pl ) lub telefonicznie 44 649 52 64 lub 606 23 50 90.