Warsztaty „W poszukiwaniu pamięci”

W dniach 13-17 maja w Ośrodku Działań Artystycznych odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci przedszkolnych.

Temat spotkań: „w poszukiwaniu pamięci”. Warsztaty dotyczyły sposobów zapamiętywania i roli pamięci w twórczości artystów. Warsztaty inspirowany były wystawą Opening the nothing (otwieranie niczego) prezentowanej w ramach 15 Międzynarodowego festiwalu Interakcje. W warsztatach łącznie brało udział 65 dzieci.