Wystawa – Lekcja Rzeźby

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wernisaż wystawy uczniów i wykładowców Liceum Plastycznego w Tomaszowie Mazowieckim

Lekcja Rzeźby

Kurator: Marcin Mielczarek

wernisaż:
10 czerwca 2016, godz. 18:30, Mała ODA, ul. Sieradzka 8

wystawa czynna do 26 czerwca 2016

Prezentowane na niniejszej wystawie prace to z jednej strony osiągnięcia uczniów działającej od zaledwie kilku lat pracowni rzeźby w tomaszowskim liceum plastycznym, będącym częścią Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 „Wyspiański”, z drugiej zaś strony przykłady prac zespołu nauczycieli rzeźby, odpowiedzialnych za nauczanie rzeźby w naszej szkole. Zestawienie to pokazuje z jednej strony szerokie spektrum temperamentów, stylistyk i rzeźbiarskich „światopoglądów” nauczycieli, przekazujących uczniom w ramach zajęć swe własne, twórcze doświadczenia – z drugiej zaś strony pokazuje szerokość zainteresowań i indywidualności samych uczniów, ich pierwsze rozpoznanie samej materii rzeźby, jej wyzwań formalnych, warsztatowych i technologicznych. Klamrą tego zestawienia jest właśnie fenomen „lekcji” – tej unikalnej sfery czasu i przestrzeni, w której obie strony – i uczący, i uczący się dowiadują się wciąż na nowo czegoś o świecie sztuki, studiowanej dyscyplinie, ale przede wszystkim o sobie samych, o własnych możliwościach twórczych – i dydaktycznych.

dr Marcin Mielczarek