Wystawy „Przekroczenie I”, „Przekroczenie II”

Ośrodek Działań Artystycznych zaprasza na wystawy

Przekroczenie I
Tomek Baran, Michał Zawada
wernisaż: 12 października,  godz. 19:00, ODA, ul. Dąbrowskiego 5

Przekroczenie II
Bartek Kokosiński, Mateusz Okoński,
Marta Sala, Łukasz Stokłosa
wernisaż: 12 października, godz. 19:30, ODA ul. Sieradzka 8

Wystawa otwarta do 4 listopada.

Kurator wystaw: Katarzyna Wąs

Gdzie jest artysta? Po której stronie obiektywu? Co jest prawdą, a co fikcją? Na wystawach zobaczymy jedynie fragmenty większej całości, niewyraźne strzępki rozgrywającej się historii. Poczucie braku odpowiedzi nie zostanie zaspokojone nawet przez domniemaną śmierć… wydającą się być rozwiązaniem najprostszym i ostatecznym. Śmierć jest niedomykająca się klamrą, rozwiązaniem pozornym.

Przekroczenie I i Przekroczenie II to dwie odrębne wystawy, mające jeden wspólny punkt zaczepienia jakim jest śmierć. Przekroczenie I to fotograficzna opowieść o artyście Tomku Baranie w obiektywie jego przyjaciela Michała Zawady. Przedstawiana tam historia jest fikcyjna, ale zdjęcia i wydarzenia na nich uwiecznione jak najbardziej prawdziwe. W przestrzeni pokazane są również prawdziwe prace Barana. Następuje tytułowe”przekroczenie”. Co jest prawdą, a co fikcją? Kto jest artystą, a kto bohaterem wystawy? Gdzie kończy się autorstwo, a zaczyna konstrukcja wydarzeń? Odpowiedzi nie znajdziemy również w zamykających wystawę zdjęciach pogrzebów. Śmierć daje tu pozorną odpowiedź, na pytanie co stało się z artystą?

Wątek ten kontynuowany jest w Przekroczeniu II. Przekraczaniu cienkiej linii życia i śmierci. W galerii zgromadzone zostały prace poruszające temat śmierci, ale nie dotyczący jej bezpośrednio. Abstrakcyjne kształty w wideo Michała Zawady i obrazie Bartka Kokosińskiego wprowadzają w niepokojący stan pustki i zagubienia związanego z przemijaniem i znikaniem. Do tego motywu odnosi się również cykl sześciu fotografii. Zdjęć miejsc naznaczonych śmiercią. Obiekt Mateusza Okońskiego i domek Łukasza Stokłosy krążą wokół momentu śmierci, przed – nadpalony pokój, w którym wydarzyła się jakaś tragedia i po – zasuszone, obumarłe kwiaty cmentarne odarte z ich patosu przez plastikowe kubeczki po jogurtach, w które zostały włożone. Z ostatnią podróżą wiążą się obrazy Marty Sali i Łukasza Stokłosy, monumentalna wiązanka pogrzebowa i bogate karawany.
Śmierć nigdy nie daje odpowiedzi. Rodzi kolejne pytania.

 

Tomek Baran (ur. 1985) zajmuje się malarstwem. Absolwent krakowskiej ASP. W swoim działaniu nawiązuje do nurtu minimalizmu i ekspresjonizmu abstrakcyjnego – czerpie z jego form, przetwarza je, cytuje. Tworzy przede wszystkim wielkoformatowe obrazy. W roku 2011 został nagrodzony w 10. edycji Konkursu Gepperta, poświęconego młodemu malarstwu. Autor wystaw indywidualnych, m.in. w galeriach AS i f.a.i.t w Krakowie, stypendysta MKiDN oraz laureat Strabag Art Award.

Strona głowna

 

Michał Zawada (ur. 1985) artysta wizualny, absolwent historii sztuki na UJ oraz malarstwa na krakowskiej ASP. Aktualnie doktorant ASP pod kierunkiem prof. Andrzeja Bednarczyka. W swojej twórczości skupia się na analizie obrazu jako zjawiska dialektycznego i antropologicznego.
http://michalzawada.com/

 

Marta Sala (ur. 1985) zajmuje się malarstwem, projektowaniem i szyciem kostiumów oraz nowym kuratorstwem. W 2010 roku uzyskała dyplom w Pracowni prof. Leszka Misiaka na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Artystka uprawia malarstwo o podłożu psychologicznym, ściśle związane z intuicyjnym doznaniem złożoności natury ludzkiej.
http://martasala.blogspot.com/p/cv.html

 

Łukasz Stokłosa (ur. 1986) zajmuje się głównie malarstwem, fotografią, tworzy obiekty, video. Ukończył krakowską ASP w pracowni prof. Jacka Waltosia. W swojej twórczości przetwarza motywy sztuki dawnej i świata filmu, zmieniając ich kontekst, kreuje alternatywną symbolikę.
http://lukaszstoklosa.blogspot.com

 

Bartosz Kokosiński (ur. 1984) malarstwo, instalacja, video. Absolwentem ASP w Krakowie w pracowni Andrzeja Bednarczyka i Witolda Stelmachniewicza. Głównie zajmuje się obrazem i obrazowaniem. Wykorzystując malarstwo i małe kolekcje tworzy obrazy pożerające rzeczywistość. Jest trzykrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatem nagrody Fundacji Elizabeth Greenshields z Kanady.
www.bartoszkokosinski.com

 

Katarzyna Wąs (ur. 1985) absolwentka historii sztuki UJ, podyplomowych studiów gender i dyplomacji kulturalnej, kuratorka. Współpracowała z wieloma galeriami przy organizacji indywidualnych wystaw artystów. Koordynatorka w MOCAK-u Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, redaktorka czasopisma „MOCAK Forum”.