Zbigniew Nowicki

ZBIGNIEW NOWICKI „Grawitacja egzystencji”

Wystawa malarstwa – Galeria przy ul. Dąbrowskiego 5

Wystawa czynna od 3 do 30 kwietnia 2009 r.

Wernisaż wystawy 3 kwietnia 2009 r. o godz. 18.00

Wernisażowi towarzyszyć będzie koncert zespołu CZARNA KORONA w składzie:

Zbigniew Nowicki – gitara, śpiew
Staś Nowicki (lat 10, syn Zbigniewa) – gitara
Wawrzyniec Strzemieczny – instrumenty perkusyjne
Maciek Rawluk – metalbox
Jarosław Sapcio Sapieja – harmonijka ustna

Zbigniew Nowicki – studia na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi 1997–Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. K. Zielińskiego. 2003 – Doktorat na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi – Mandala Bóstw – Kolekcja Prac Malarskich Inspirowana Ikonografią Kultury Popularnej Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, happeningiem ( współprowadzenie grupy DYAMENTOWY DESZCZ), muzyką ( grupa CZARNA KORONA ), literaturą, video, fotografią, Oraz działalnością kuratorską: współprowadzenie Galerii RASPUTIN i galerii SCHODY

Przekonanie, iż egzystencja jednostkowa jest splotem pewnych okoliczności sprawia, że zawsze w najmniej oczekiwanym momencie robi coś, co najmniej dziwnego, często głupiego być może na granicy – a czasem poza – zespołu norm społecznych określanych mianem prawa. „Kiedyś wszedłem na portal internetowy Nasza klasa. A tam się okazało, że połowa chłopaków z którymi strzelałem z procy lub układałem słupki siedzi pod przymusem odosobnienia lub leży pod przymusem wieczności. Ci pozostali chcą się spotkać. Postanowiłem nie wchodzić więcej na żadne portale…” Grawitacja jest jedną z kilku podstawowych sił występujących w przyrodzie według fizyków odpowiedzialne są za nią cząstki elementarne nazywane grawitonami. Pewien Grawiton w szczerej rozmowie ze mną wyznał: „…malarstwo to sposób badania rzeczywistości poprzez analizę funkcjonowania środków kontaktowania się z nią – budowania jej („odwzorowywania”). Świadomość postrzega rzeczywistość jednocześnie w porządku synchronicznym (przez odniesienie spostrzeżenia do tła), oraz w porządku diachronicznym (przez odniesienie spostrzeżenia do spostrzeżeń wcześniejszych, związanych z przeżyciami podmiotu poznającego). Inną możliwością – praktykowaną we wschodnich systemach poznawczych – jest akt kontemplacji zatracenie się różnic między podmiotem poznającym, przedmiotem poznania i procesem poznawczym. Momentem najistotniejszym w konstytuowaniu mego malarstwa jest próba jednoczesnego pochwycenia w obrazie tych trzech powyższych tendencji poznawczych…” „jeszcze inny kolega – żony – powiedział, że połowa chłopaków, z którymi strzelał z wiatrówki i rozwiązywał słupki, cyt: „poszła w ministry albo w adwokaty” Ci pozostali się dla niego nie liczą…” Egzystencja widziana od kuchni samoświadomości jest dla niego – bo zawsze była i będzie ( jak mawia ) czymś mało uchwytnym; zgadza się jedynie z ujęciem niektórych, wymarłych już w większości myślicieli, iż „…poprzedza esencję”. – cytując Arthura Danto: „… intensja pojęcia „ sztuki” jest esencjalistyczna, natomiast ekstensja jest pluralistyczna, historyczna i wielokulturowa – aczkolwiek wszystko co zawiera ekstensja, musi egzemplifikować intencję.” – „ to może przejdźmy do rzeczy…”, rzekła Esencja.

Zbigniew Nowicki

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego