II Piotrkowskie Biennale Sztuki

 II PIOTRKOWSKIE BIENNALE SZTUKI

 

Jury w składzie: Krzysztof Jurecki (przewodniczący), Edward Łazikowski i Andrzej Maciej Łubowski przyznało następujące nagrody:

Grand Prix – nagroda Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Magdalena Samborska, za pracę Narodziny rozpadu
I miejsce – nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Dariusz Sitek, za pracę Rzeź-ba
II miejsce – nagroda Restauracja Pepper & Salt w Hotelu Mercure Vestil – Agnieszka Basak–Wysota za pracę NON OMNIS MORIAR
III miejsce – nagroda firmy MUSI sp. z o.o. – Stanislav Matsilevich za pracę Domestykacja

Oraz trzy równorzędne wyróżnienia – nagrody Ośrodka Działań Artystycznych:
Anna Kola za zestaw prac – Portret Wielokrotny i Lalka II
Anna Sieradzka-Kubacka za pracę – Cisza
Czesław Abratkiewicz za pracę – Samo życie

Nagrodę specjalną dyrektora ODA – wystawę indywidualną w 2014 r. – otrzymała Marta Frej

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Ekspozycja wystawy pokonkursowej dostępna jest dla zwiedzających w dniach 6 lipca – 31 sierpnia 2013 w piotrkowskich galeriach:

 • Galerie Ośrodka Działań Artystycznych, ul. Dąbrowskiego 5 oraz ul. Sieradzka 8 (wt-pt 10:00 – 18:00, sob 12:00 – 18:00, niedz 14:00 – 18:00)
 • Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury, Al. 3 Maja 12 (pon-pt. 10:00 – 22:00, sob-niedz 12:00 – 22:00)
 • Galeria Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek, ul. Rycerska 3 (pon-niedz.10:00 – 18:00)
 • Mała Galeria, ul. Konarskiego 4 (wt-pt. 14:00 – 18:00, sob-niedz. 11:00 – 13:00, tel. 601 174 647)

 

 

Komunikat

Wernisaż i ogłoszenie wyników II Piotrkowskiego Biennale Sztuki odbędzie się 5 lipca 2013 roku w Galerii ODA na ul. Dąbrowskiego 5, o godzinie 19.00

 

 

Szanowni Państwo

Został zakończony pierwszy etap II Piotrkowskiego Biennale Sztuki. Do konkursu stanęło 353 artystów z całej Polski, którzy nadesłali 837 prac.
Jury wybrało do wystawy pokonkursowej 125 prac 74 autorów.
Posiedzenie jury mające wyłonić laureatów odbędzie się 25 czerwca. Prace zakwalifikowane do wystawy należy dostarczyć do organizatora najpóźniej do 21 czerwca.
Pragniemy również poinformować, że Pan Łukasz Korolkiewicz musiał z przyczyn osobistych zrezygnować z prac jury, jednocześnie wskazał na swojego następcę Pana Andrzeja Łubowskiego.
Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 5 lipca o godzinie 19.00 w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych na ul. Dąbrowskiego 5.
Wszystkim zakwalifikowanym już dziś gratulujemy i jednocześnie życzymy powodzenia.

Andrzej Hoffman
Kurator
II Piotrkowskiego Biennale Sztuki

 

Lista osób i prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej II Piotrkowskiego Biennale Sztuki

Plik do pobrania: Lista osób i prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej II Piotrkowskiego Biennale Sztuki

 

REGULAMIN

Objęty honorowym patronatem

Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Organizator

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim

Cel konkursu

Celem konkursu jest prezentacja prac plastycznych z dziedziny malarstwa oraz innych mediów współczesnych. Poszukiwanie nowych indywidualności twórczych i przedstawienie ich dzieł odbiorcom

Nagrody

 1. Grand Prix – nagroda Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 2. Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej
 3. Nagroda Ośrodka Działań Artystycznych
 4. Nagroda Restauracji Pepper&Salt w Hotelu Mercure
 5. Nagroda MUSI Ochrona Sp. z o.o.

Jury w składzie

 • Krzysztof Jurecki – członek Honorowy ZPAF, członek AICA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki), wykładowca w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Andrzej Łubowski – malarz, profesor w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. Laureat Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
 • Edward Łazikowski – artysta intermedialny, profesor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Warunki uczestnictwa

 1. Tematem II edycji Piotrkowskiego Biennale jest: Koniec człowieka?
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy artyści czynnie uprawiający sztuki plastyczne.
 3. Przedmiotem konkurs będą prace z zakresu sztuk plastycznych (malarstwo, grafika fotografia, wideo, instalacje, obiekt, itp.)
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac. Maksymalna długość pojedynczego elementu zgłoszonej pracy nie może przekraczać 160 cm.
 5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace będące własnością autorów, powstałe w dwóch ostatnich latach, które dotychczas nigdzie nie były nagradzane w żadnych innych konkursach oraz nie były eksponowane na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.
 6. Zgłoszenie do udziału w Biennale powinno zawierać: zdjęcia prac w zapisie elektronicznym na płycie CD lub DVD w formacie JPG lub TIFF, 300 dpi, wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia z pełnym opisem prac: tytuł, wymiary, technika, rok powstania, cena, ponadto zdjęcie autora, krótką notę biograficzną do 500 znaków,
 7. Podpisanie przez autora Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu II Piotrkowskiego Biennale Sztuki.
 8. Kwalifikacji prac do udziału w Biennale dokona Jury na podstawie przesłanych zdjęć w formie elektronicznej. Nadesłane materiały nie będą zwracane.
 9. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwracalne.
 10. Prace zakwalifikowane na wystawę muszą być przygotowane do ekspozycji -posiadać: zawieszki, metryczkę identyfikacyjną umieszczoną na odwrocie pracy.
 11. Przesyłki z pracami powinny posiadać dokładny adres i być odpowiednio zabezpieczone w opakowaniach umożliwiających wykorzystanie ich do wysyłki zwrotnej. Za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas transportu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 12. Koszty dostarczenia i odbioru prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonywania dokumentacji w formie katalogów, kaset video oraz filmów w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego.
 14. Wystawie towarzyszyć będzie katalog. Autor biorący udział w wystawie otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz z reprodukcją jednej z zakwalifikowanych prac.

Terminarz

 • 20 listopada 2012 –  Ogłoszenie konkursu
 • do 6 kwietnia 2013 –  Nadsyłanie dokumentacji fotograficznej prac (decyduje data stempla pocztowego)
 • do 30 kwietnia 2013 – Ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac na stronie internetowej www.odaart.pl
 •  10 – 20 czerwca 2013 – Przyjmowanie zakwalifikowanych prac na adres: II Piotrkowskie Biennale Sztuki, Ośrodek działań Artystycznych, ul. Sieradzka 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
 •  5 lipca 2013 – Otwarcie wystawy połączone z ogłoszeniem wyników konkursu oraz wręczeniem nagród laureatom.
 •  6 lipca – 31 sierpnia 2013 – Czas trwania wystawy pokonkursowej
 •  1-30 czerwca 2014 – Zwrot prac artystom.

Postanowienia Dodatkowe

 1. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu i zakwaterowania zaproszonych na wernisaż uczestników wystawy.
 2. ODA przewiduje możliwość pokazania wystawy lub jej części w innych galeriach na terenie Polski, stąd zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami do dnia 31 maja 2014 r.
 3. Prace nieodebrane do 1 lipca 2014 przechodzą na własność organizatorów.

 

Kuratorzy

Andrzej Hoffman

Bronisław Brylski

 

ADRES DO KORESPONDENCJI / PRZESYŁEK

Ośrodek Działań Artystycznych

ul. Sieradzka 8

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Materiały do pobrania:

Regulamin_II_Piotrkowskie_Biennale_Sztuki

Karta_zgloszeniowa_II_Piotrkowskie_Biennale_Sztuki

 

Archiwum: I Piotrkowskie Biennale Sztuki