IV Piotrkowskie Biennale Sztuki – Konkurs

IV Piotrkowskie Biennale Sztuki – wyniki I etapu konkursu

Do konkursu zostało zgłoszone 697 prac, z których jury w składzie:

 • Krzysztof Jurecki przewodniczący
 • Julia Kurek
 • Marcin Berdyszak
 • Wojciech Pukocz
 • Stanisław Gajda

wybrało 71 prac do II etapu konkursu. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, i zapraszamy na otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników 23 czerwca o godzinie 19.00 w galerii Ośrodka Działań Artystycznych.

Lista prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu

W dniu 9 czerwca 2017 roku w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się posiedzenie Jury IV Piotrkowskiego Biennale Sztuki w składzie:

Krzysztof Jurecki – przewodniczący honorowy
Julia Kurek – członek,
Marcin Berdyszak – członek
Wojciech Pukocz – członek
Stanisław Gajda – członek
Andrzej Hoffman – sekretarz

Na konkurs nadesłano 695 prac 335 autorów. Jury IV Piotrkowskiego Biennale Sztuki na podstawie zgłoszeń elektronicznych zakwalifikowało do II etapu konkursu 71 prace 53 autorów.
Zgodnie z Regulaminem autorzy zakwalifikowanych prac dostarczyli do siedziby Organizatora konkursu oryginały prac, które stały się przedmiotem oceny Jury.

Po wnikliwej analizie obradujące jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 • Grand Prix Piotr Kotlicki Hej tam w dolinie #6
 • I Nagroda Kasper Lecnim Remisja
 • II Nagroda Małgorzata Wielek – Mandrela Rozganiacz chmur na górze wijów
 • III Nagroda Adam Łach Lunaris Birth of God II

Wyróżnienia

 1. Paulina Gołoś Droga do domu
 2. Katarzyna Adaszewska Bez tytułu

IV PIOTRKOWSKIE BIENNALE SZTUKI

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza czwartą edycję konkursu pn. „Piotrkowskie Biennale Sztuki”. Celem jest konfrontacja artystów reprezentujących wszelkie stylistyki i formuły artystyczne poprzez prezentację prac zaliczanych do szeroko pojętej dziedziny/grupy sztuk wizualnych. IV Piotrkowskie Biennale Sztuki ma za zadanie nie tylko konsolidowanie środowiska artystycznego wokół cyklicznego wydarzenia artystycznego, ale przede wszystkim poszukiwanie nowych indywidualności twórczych, wskazywanie młodych lub nieznanych talentów artystycznych, którym trudno zaistnieć na coraz bardziej skomercjalizowanej polskiej scenie artystycznej.

Każda edycja Biennale to pretekst do prezentacji różnorodnych postaw twórczych, będących odpowiedzią i sposobem interpretacji jednego tematu za pomocą odmiennych form.  Ukierunkowanie biennale na autentyczne problemy filozoficzne to także cecha wyróżniająca ten konkurs.  Tytułowe tezy poprzednich edycji Biennale to „Koniec człowieka?” oraz „W postapokaliptycznym świecie. Iluzja czy droga wyjścia/dojścia ku?”.  Tematem przewodnim obecnej edycji jest zagadnienie pt. „Nowy człowiek? Stare prawdy czy nowe mity?

Zachęcamy do zapoznania się z ideą i przesłaniem IV Biennale autorstwa Krzysztofa Jureckiego – przewodniczącego jury konkursu.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich czynnych twórców. IV Piotrkowskie Biennale Sztuki przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie konkursu powołane przez Organizatora jury dokona kwalifikacji prac do drugiego etapu. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace. Zgłoszenia prac przyjmowane będą w terminie od 1.12.2016 -28.02.2017. W tym celu należy przygotować Kartę zgłoszeniową oraz materiały zgodnie z parametrami określonymi szczegółowo w Regulaminie. Udział w pierwszym etapie konkursu jest bezpłatny. Skład jury, wraz z ogłoszeniem informacji o wyborze artystów wyłonionych do udziału w drugim etapie konkursu, podany zostanie najpóźniej do dnia 05.05.2017.  O wysokości nagród i wyróżnień organizatorzy poinformują po ogłoszeniu dotacji MKiDN oraz innych instytucji publicznych na rok 2017, nie później niż do końca maja 2017 roku. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie IV Piotrkowskie Biennale Sztuki.

Nowy człowiek? Stare prawdy czy nowe mity?

W XXI wieku kształtuje się nowa postawa, która w dalszym ciągu dotyczy istoty człowieczeństwa w jego relacjach filozoficznych, ideologicznych i oczywiście religijnych. Na gruncie humanistyki można ją badać także w perspektywie post-humanizmu, ale w takim spojrzeniu, także artystycznym, istota ludzka zostaje strącona ze swego dominującego piedestału. Na Zachodzie Europy popularna jest teoria post-kolonializmu rewidująca dotychczasowy prymat kultury o europejskim rodowodzie, oraz badająca najnowsze wersje neokolonializmu.

Filozofowie, artyści, teoretycy kultury stoją przed szansą przybliżenia, czy wręcz stworzenia, nowego wizerunku człowieka. Czy nowy człowiek będzie istotą uwiedzioną przez najnowsze technologie i tzw. nowe media oraz skoncentrowaną tylko na konsumpcyjnym stylu życia? Czy sztuka elitarna ma jeszcze sens, a jeśli tak, to jaki? Gdzie szukać kulturowego oparcia, kiedy dotychczasowy świat jest coraz bardziej chaotyczny i eklektyczny w sztukach wizualnych. Może to być utopia konstruktywizmu, oniryzmu, surrealizmu czy krytyczny potencjał pop-artu.

Jeśli sztuka ma jeszcze odegrać ważną rolę w życiu człowieka to powinna podejmować najważniejsze zagadnienia natury filozoficznej i naukowej, nawet na zasadzie intuicyjno-profetycznej (Kuba Bąkowski), a nie może być tylko decorum służącym jako ornament. Jej rola o potencjalne krytycznym, jak w twórczości Josepha Beuysa poszukującego „trzeciej drogi”, ale z przesłaniem etycznym w znaczeniu, w jakim formułował je np. Sebastião Salgado, jest nadal bardzo ważna.

Być może następuje jednak zwrot ku radykalnej religijności, zarówno w nawiązaniu do początków chrześcijaństwa, jak też do fundamentalizmu katolickiego. Groźna jest radykalizacja  islamu wykluczająca sztukę o europejskim rodowodzie.

Sytuacja z drugiej dekady XXI wieku stawia nowe wyznawania, które pragniemy przybliżyć, a następnie nad nimi dyskutować. Kolejną edycją biennale wpisujemy się w dotychczasowy jej ciąg edycji tematycznych, które począwszy od  2013 roku prezentują określone zagadnienia teoretyczne. W 2013 roku był to problem pt. Koniec człowieka?, a w 2015 W postapokaliptycznym świecie. Iluzja czy droga wyjścia/dojścia ku?

Oczywiście nie sugerujemy odpowiedzi na pytanie: czym jest problem „nowego człowieka”? Może być to zarówno obrona wartości humanistycznych, w tym religijnych lub oświeceniowych, jak też próba przybliżenia problemu „nadczłowieka” w znaczeniu, jakie nadał mu Fryderyk Nietzsche, albo postmodernistyczny multikulturowy konstrukt.

Konkurs ma charakter międzynarodowy, ale kierowany jest przede wszystkim do tych, którzy poszukują istotnych problemów twórczych, nie zaś toczą walkę ideologiczną z określonym systemem. Jury zwracać będzie uwagę na problematykę ideowo-filozoficzną zawartą w pracach, jak też na innowacyjność formy artystycznej, nie preferując żadnej z technik, szkół czy środowiska twórczego. Możliwe jest także dołączenie do swych prac krótkiego opisu.

Przewodniczący jury
Krzysztof Jurecki

KOMUNIKAT
W związku z licznymi zapytaniami, powstałymi na wskutek zmian w regulaminie IV Piotrkowskiego Biennale Sztuki w stosunku do wcześniejszych edycji, informujemy iż opłatę konkursową należy dokonać w I etapie konkursu, a dowód wpłaty dołączyć do karty zgłoszeniowej oraz reprodukcji zgłaszanych prac. Wszystkie trzy elementy: dowód wpłaty, kartę zgłoszeniową, reprodukcje prac, można przesłać drogą elektroniczną bądź listowną na adres:
Ośrodek Działań Artystycznych
ul. Sieradzka 8
97-300 Piotrków Trybunalski
E mail: odaart@wp.pl
Nr konta dla wpłat: 66 1560 0013 2327 0807 1000 0001
w Getin Noble Bank S.A. o/Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 74
97-300 Piotrków Trybunalski

 

Materiały do pobrania:

Poprzednie edycje Piotrkowskiego Biennale Sztuki: