Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu

Data:
Od: 21-11-2011
Do: 02-12-2011

Miejsce:
ODA, ul. Dąbrowskiego 5

ogloszenie o konkursie ofert

regulamin konkursu ofert

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2