VI Piotrkowskie Biennale Sztuki

Aktualizacja 22.10.2021. – Wyniki VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki

VI Piotrkowskie Biennale Sztuki rozstrzygnięte. Dziś otworzyliśmy wystawę finałową i poznaliśmy laureatów tegorocznego konkursu. Na konkurs nadesłano 903 prace 467 autorów. Jury w składzie: Grzegorz Borkowski – przewodniczący, Elżbieta Banecka, Katarzyna Józefowicz, Krzysztof Jurecki, Łukasz Głowacki, Andrzej Hoffman zakwalifikowało do wystawy finałowej 67 prac 61 autorów oraz przyznało nagrody.


Nagrody regulaminowe:

  • Grand Prix – Nagroda Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w wys. 15 tys. zł – Sebastian Wywiórski (Kraków) za pracę pt. „Zaćmienie”; interaktywna instalacja intermedialna, 2021.
  • II Nagroda – Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w wys. 10 tys. zł – Rafał Urbański (Kielce) za zestaw prac „QR Lem XIX, XX, XXI”; wideo – 3.27 min., 2015, 3.42 min., 2014, 2.30 min., 2017.
  • III Nagroda – Ośrodka Działań Artystycznych w wys. 5 tys. zł – Anna Jędrzejec (Warszawa) za pracę pt. Samotność (cz.1) „Samotność -/ świerszczyk w klatce / Na ścianie (Basho tł. Cz. Miłosz)”; cykl 4 prac, druk lentikularny, 4x90cmx120cm, 2018.

Nagrody dodatkowe – równorzędne wyróżnienia w wys. 2 tys. zł każde:

  • Xawery Deskur (Warszawa) za zestaw prac „Jesteś tu? – rozmowa 1”, wideo, 8:40 min, 2021, „Jesteś tu? – rozmowa 2” wideo, 4 min, 2019.
  • Angelika Fojtuch (Gdynia), za pracę „The last dances”, (performance dokumentacja), 2013.
  • Arkadiusz Karapuda (Warszawa), za zestaw prac Flexible, Intrasigence, Conformity; 3 obrazy o wymiarach 3x170x130cm, 2020.

Wyróżnienie redakcji Kwartalnika Artluk

  • Angelika Fojtuch

Wszystkim artystom dziękujemy za udział a laureatom serdecznie gratulujemy!


Trwa nabór do VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki

Komunikat

W odpowiedzi na liczne prośby przedłużamy nabór do konkursu do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 24:00.

W związku z dużą ilością zgłoszeń nadsyłanych w ostatniej dobie trwania naboru do konkursu, informujemy Państwa iż otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia nastąpi najpóźniej do dnia 9 lipca 2021 r.

Wszystkie zgłoszenia są na bieżąco sprawdzane i weryfikowane. Jeśli pojawi się potrzeba uzupełnienia zgłoszenia będziemy kontaktować się z Państwem.

Informujemy również że do poprawnego zgłoszenia wymagane jest przesłanie potwierdzenia dokonanej opłaty wpisowej w terminie do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 24:00 (decyduje data przesłania potwierdzenia dokonania opłaty).

Prosimy również o przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów w jednej wiadomości e-mail.

Harmonogram konkursu:

16 kwietnia – 30 czerwca 2021 r.Zgłaszanie prac do I etapu w formie elektronicznej.
31 sierpnia 2021 r.Ogłoszenie wyników I etapu kwalifikacji, publikacja listy artystów zakwalifikowanych do II etapu na stronie internetowej.
01 – 26 września 2021 r.Przyjmowanie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu.
22 października 2021 r.Wernisaż wystawy, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
23 października 2021 r.Panel dyskusyjny wokół VI PBS; spotkanie z artystami i jurorami.
23 października – 31 grudnia 2021 r.Ekspozycja wystawy pokonkursowej w galeriach Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Tryb. (ul. Dąbrowskiego 5 i ul. Sieradzka 8)

Nagrody regulaminowe:
Grand Prix 15 tys. zł
II miejsce 10 tys. zł
III miejsce 5 tys. zł


Więcej informacji, regulamin oraz karta zgłoszeniowa na stronie Biennale:

www.biennalepiotrkow.pl


Poprzednie edycje:

V Piotrkowskie Biennale Sztuki

IV Piotrkowskie Biennale Sztuki

III Piotrkowskie Biennale Sztuki

II Piotrkowskie Biennale Sztuki

I Piotrkowskie Biennale Sztuki